Denetim Teknikleri

Kayıt süreci izleme

Ayrıntılı inceleme

Doğrulama

Analitik inceleme

Yeniden hesaplama

İlgili hesaplar arasında ilişki kurma

Fiziki inceleme ve sayım

Gözlem

Soruşturma

Belgelerin incelenmesi

Hedef Kitle: