Ruhsat Alan Meslek Mensuplarının Hak ve Ödevleri

Haklar

Ruhsat almış olan meslek mensupları bağımlı veya meslek konusu dışında başka işlerde çalıştıkları ya da mesleki faaliyette bulunmadıkları hallerde;

  1. Meslek kütüğündeki kayıtları, kanunlarında mani bir durum yoksa veya kendi istekleri dışında silinemez.
  2. Meslek kütüğüne kayıtlı olmaları halinde;
    1. Odalar ve birliğin faaliyetlerine katılırlar
    2. Üyelikten doğan haklarını kullanırlar.

Ödevler

Ruhsat alan meslek mensupları bağımlı veya meslek dışında çalıştıkları ya da mesleki faaliyette bulunmadıkları takdirde ünvanlarını ve tasdik yetkilerini kullanamazlar. Oda ve birliğe karşı üyelikten doğan ödevlerini yerine getirirler.

Hedef Kitle: