TMS 2 Gider Olarak Finansal Tablolara Yansıtma

Stoklar satıldığında, bunların defter değeri, ilgili hasılatın finansal tablolara alındığı dönemde gider olarak finansal tablolara yansıtılır. Stokları net gerçekleşebilir değere indirgeyen tutarlar ile stoklarla ilgili tüm kayıplar, indirgemenin veya kayıpların meydana geldiği dönemde gider olarak finansal tablolara yansıtılır. Net gerçekleşebilir değerin artışından dolayı iptal edilen indirgeme tutarı, bu işlemin gerçekleştiği dönemde, gider olarak finansal tablolara yansıtılan stok tutarını azaltacak şekilde finansal tablolara yansıtılır.

İşletmenin inşa ettiği maddi duran varlıkların bir parçası olarak kullanılan stoklar gibi bazı stoklar, diğer varlık hesaplarına yansıtılabilir. Bu şekilde diğer bir varlık hesabına yansıtılan stoklar, ilgili varlığın faydalı ömrü boyunca gider olarak finansal tablolara yansıtılır.