TMS 2 Stoklar Kapsamı

TMS 2 Stoklar Standardı aşağıdakilere uygulanmaz.

Finansal araçlar(TMS 32-TFRS 9) ve tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünler(TMS 41.

Bu Standart, aşağıdakiler tarafından elde tutulan stokların ölçümüne uygulanmaz:

  1. İlgili sektördeki yerleşik uygulamalar çerçevesinde net gerçekleşebilir değer üzerinden ölçülmesi halinde; tarım ve orman ürünlerinin, hasat sonrası tarımsal ürünlerinin, madenlerin ve madeni ürünlerin üretimini yapanlar. Bu tür stoklar net gerçekleşebilir değer üzerinden ölçüldüğünde, bu değerde meydana gelen değişimler, değişimin gerçekleştiği dönemde kâr veya zarara yansıtılır.
  2. Stoklarını, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer üzerinden ölçen emtia alım satımına aracılık edenler. Bu tür stoklar, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer üzerinden ölçüldüğünde, bu değerde meydana gelen değişimler, değişimin gerçekleştiği dönemde kâr veya zarara yansıtılır. 

a maddesinde belirtilen stoklar, üretimin belirli aşamalarında net gerçekleşebilir değer üzerinden ölçülür. Bu durum örneğin; tarımsal mahsulün hasat edildiği ya da madenlerin çıkarıldığı ve bunların satışının bir forward sözleşmesi veya devlet garantisiyle güvence altına alındığı durumlarda veya aktif bir piyasanın bulunduğu ve malın satılmama riskinin göz ardı edilebilir olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu stoklara bu Standardın sadece ölçüm hükümleri uygulanmaz.

Alım satıma aracılık edenler, başkaları veya kendi hesabına mal alan ya da satan kişilerdir. Yukarıdaki b paragrafında belirtilen stoklar esas olarak, yakın zamanda satılmak ve fiyat dalgalanmalarından veya aracılık kazancından kâr elde etmek amacıyla edinilir. Bu stokların satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmesi durumunda, söz konusu stoklara bu Standardın sadece ölçüm hükümleri uygulanmaz.