Hareket Dökümü

Virgülle ayrılmış bir kullanıcı adları listesi girin.
coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 23:55 İş Kanununa göre haftalık normal çalışma süresi azami kaç saattir? konusunda bir Cevap oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 23:55 İş Kanununa göre haftalık normal çalışma süresi azami kaç saattir? konusunda bir Soru oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 23:24 İkinci sınıf tüccarlar hangi esasa göre defter tutar? konusunda bir Cevap oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 23:24 İkinci sınıf tüccarlar hangi esasa göre defter tutar? konusunda bir Soru oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 23:18 Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yatırım projelerine ilişkin faaliyetler açısından söylenebilir? konusunda bir Cevap oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 23:18 Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yatırım projelerine ilişkin faaliyetler açısından söylenebilir? konusunda bir Soru oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 23:16 Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin mahkemeye teslimi ile ibrazı arasındaki farkı açıklamaktadır? konusunda bir Cevap oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 23:16 Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin mahkemeye teslimi ile ibrazı arasındaki farkı açıklamaktadır? konusunda bir Soru oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 23:11 Tekdüzen Muhasebe Sistemi 7/A seçeneğinde ana gider hesapları hangi esasa göre sınıflandırılmıştır? konusunda bir Cevap oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 23:11 Tekdüzen Muhasebe Sistemi 7/A seçeneğinde ana gider hesapları hangi esasa göre sınıflandırılmıştır? konusunda bir Soru oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 23:02 İşletmenin likiditesi ile ilgili aşağıdaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır konusunda bir Cevap oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 23:02 İşletmenin likiditesi ile ilgili aşağıdaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır konusunda bir Soru oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 22:57 Bankacılık Kanuna göre bankaların yönetim kurulları kaç kişiden az olamaz? konusunda bir Cevap oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 22:07 Ticaret unvanına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? konusunda bir Cevap oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 22:07 Ticaret unvanına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? konusunda bir Soru oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 00:04 Aşağıdakilerden hangisi iş değerleme çalışmalarının amaçları ve yararlarından değildir? konusunda bir Cevap oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 00:02 Stratejik düşünme unsurlarının içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? konusunda bir Cevap oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 00:00 Bir işletmenin finansal tablolarının bağımsız denetimi aşağıdakilerden hangisi için güvence sağlar? konusunda bir Cevap oluşturdu.

coskundkaya Cumartesi, Nisan 10, 2021 - 00:00 Bir işletmenin finansal tablolarının bağımsız denetimi aşağıdakilerden hangisi için güvence sağlar? konusunda bir Soru oluşturdu.

coskundkaya Cuma, Nisan 9, 2021 - 23:33 TFRS’ye göre hazırlanmış tam bir finansal tablolar setinde aşağıdakilerden hangisi konusunda bir Cevap oluşturdu.

coskundkaya Cuma, Nisan 9, 2021 - 23:33 TFRS’ye göre hazırlanmış tam bir finansal tablolar setinde aşağıdakilerden hangisi konusunda bir Soru oluşturdu.

coskundkaya Cuma, Nisan 9, 2021 - 23:28 Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefleri arasında bulunmamaktadır? konusunda bir Cevap oluşturdu.

rauey3cd Perşembe, Nisan 8, 2021 - 22:16 Hukukun yazılı kaynaklarından birisi olan cumhurbaşkanlığı kararnamesini kısaca açıklayınız. konusunda bir Cevap oluşturdu.

rauey3cd Perşembe, Nisan 8, 2021 - 22:14 Hukukun yazılı kaynaklarından birisi olan cumhurbaşkanlığı kararnamesini kısaca açıklayınız. konusunda bir Soru oluşturdu.

rauey3cd Perşembe, Nisan 8, 2021 - 22:12 Kanunların Anayasaya uygunluk denetimi kapsamında iptal davası açma yetkisi kimlere verilmiştir? konusunda bir Cevap oluşturdu.

rauey3cd Perşembe, Nisan 8, 2021 - 22:10 Kanunların Anayasaya uygunluk denetimi kapsamında iptal davası açma yetkisi kimlere verilmiştir? konusunda bir Soru oluşturdu.

coskundkaya Perşembe, Nisan 8, 2021 - 13:38 Aşağıdakilerden hangisi ürün hayat eğrisindeki olgunluk aşaması ile örtüşmektedir? konusunda bir Cevap oluşturdu.

Sayfalar