Denetçi

TMS 2 Stoklar Kapsamı

TMS 2 Stoklar Standardı aşağıdakilere uygulanmaz.

Finansal araçlar(TMS 32-TFRS 9) ve tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıklar ve hasat zamanındaki tarımsal ürünler(TMS 41.