Yükleniyor...

0
Aktivite Oranı
0
İçerik
0
Takipçi
0

Sorduğu Sorular

Stajyer Rau 02.02.2016 11:12
Ba-Bs Formunda Düzeltme Nasıl Yapılır ?

Ba-Bs formunu normal süresi içinde gönderdim. Fakat son beyan tarihinden 3 gün sonra 5.000 TL üstü bir fatura daha geldi. Beyannameyi ne şekilde göndermeliyim?

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 18.03.2016 10:22
Geçici vergide yanılma payı dönem karı üzerinden mi hesaplanır, yoksa ...

Geçici vergideki %10'luk yanılma payı dönem karı üzerinden mi hesaplanır. Yoksa Net satışlar, Malın maliyeti gibi gelir tablosu kalemleri üzerinden mi hesaplanır.

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 23.03.2016 09:46
Ogs Ödemelerinde KDV Olur mu? Dekont Direkt Gider Olarak İşlenebilir m...

Ogs yüklemelerini banka üzerinden yapıyoruz ve herhangi bir fatura gelmiyor. Bu durumda bunu gider olarak gösterip KDV'sini indirebilir miyim?

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 10.06.2016 10:54
Plaka Makbuzunda KDV Nasıl Hesaplanır?

Merhaba,

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun plaka karşılığında vermiş olduğu makbuzda "28.02.2004 tarih ve 25387 seri nolu katma değer vergisi genel tebliğine göre taşıt plakaları özel matrah kdv'ye tabidir" yazıyor. Bu durumda KDV'yi ne şekilde ayırmalıyım?

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 27.07.2016 11:44
Kanuni Süresinden Sonra KDV Beyannamesinde Düzeltme Nasıl Yapılır ?

Kesilen bir faturanın KDV beyannamesine eklenmediğini fark ettik, düzeltme beyannamesi hazırlayarak sisteme yüklüyoruz, ödeme çıkmıyor, hangi kutucukları seçmem gerekiyor.

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 29.09.2016 20:04
Faturada hesap bakiyesi bildirmek zorunlu mudur?

Örneğin faturada "Bu fatura itibariyle hesap bakiyeniz: xxx TL'dir" şekilnde bir ibare zorunlu mudur?

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 27.09.2016 20:05
Müstahsil makbuzu ile ilgili aşağıdaki bilgi doğru mudur?

Müstahsil makbuzu mukabili satın alınan ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilmesi halinde gelir vergisi kesintisi (stopajı) %50 oranında indirimli olarak uygulanır.

   
0
Destek
1
Cevap
Stajyer Rau 27.09.2016 20:08
Muhasebe fişleri kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar mı?

Bazı forumlarda cevap şıklarında bu yazıyor: Kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar. doğru mudur?

   
0
Destek
1
Cevap
   
0
Destek
1
Cevap
   
0
Destek
1
Cevap

Listeleri

Bu kullanıcının listesi bulunmuyor.