Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu çerçevesinde bir tarhiyat işlemi çeşidi değildir?

 

A) Emsale dayanan tarhiyatB) İkmalen tarhiyatC) Re’sen tarhiyatD) İdarece TarhiyatE) Beyana dayanan tarh

5235 NUMARALI CEVAP


Emsale dayanan tarhiyat

Cevaplayan: coskundkaya |

Cevap sayısı: 
1