Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre genel mesleki standartlar açısından aşağıdakilerden hangisi mesleğin temelini oluşturur?

  1. İşletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk taşımak
  2. Sır saklamak
  3. Mesleki dayanışmada bulunmak
  4. Bağımsız, dürüst, güvenilir ve tarafsız olmak
  5. Sorumluluk sahibi olmak

5240 NUMARALI CEVAP


Bağımsız, dürüst, güvenilir ve tarafsız olmak

Cevaplayan: hkondal |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1