Dünya genelinde etkin olan hukuk sistemlerini yazınız. Türkiye'nin dahil olduğu hukuk sistemi hangisidir?

SMMM Yeterlilik - Hukuk

5006 NUMARALI CEVAP


  1. Roma-Cermen hukuk sistemi
  2. Anglo-Amerikan hukuk sistemi
  3. İslami hukuk sistemi
  4. Sosyalist hukuk sisetmi

Türkiye'de Roma-Cermen hukuk sistemi uygulanır.

Cevaplayan: FM |

Cevap sayısı: 
1