Hukuk devleti ne demektir ? Hukuk devletinin unsurları nelerdir ?

SMMM Yeterlilik - Hukuk

5008 NUMARALI CEVAP


Hukuk devleti;

 • İnsan haklarına saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyan, güclendiren,
 • Hukuk kurallarıyla bağlı olan
 • Yönetilenlere hukuki güvenceler sağlayan
 • Yine yönetilenlere karşı önceden belirlenmiş hukuk kurallarına göre işlem yapan
 • Aynı zamanda koymuş olduğu hukuk kurallarının kendisini de bağladığı
 • Yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve anayasanın bulunduğunun bilincinde olan devlettir.

Hukuk devletinin maddi unsurları;

 • İnsan onuru
 • Özgürlük
 • Adalet
 • Eşitlik

Hukuk devletinin şekli unsurları;

 • Demokrasi
 • Temelk hak ve hürriyetlerin tanınması ve güvence altına alınması
 • Kuvvetler ayrılığı
 • Yargı organının bağımsızlığı ve hakimlik teminatı
 • Belirlilik ilkesi
 • Yasama organının yargısal denetimi
 • Yürütme organının yargısal denetimi
 • İdarenin kanuniliği
 • Devletin mali sorumluluğu
 • Hukuki güvenlik ilkesi
Cevaplayan: FM |

Cevap sayısı: 
1