Hukukun tanımını yapınız ve hukuk kurallarının temel niteliklerini yazınız.

SMMM Yeterlilik - Hukuk

5004 NUMARALI CEVAP


Hukuk; toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu kudretiyle desteklenmiş kurallar bütünüdür.

Hukuk kurallarının temel nitelikleri;

  1. Devletin yetkili organlarınca yürürlüğe konulup, yine devletin ilgili organlarınca yürürlükten kaldırılırlar.
  2. Genel nitelikli kurallardır. Hukuk kuralları tek bir olaya değil aynı nitelikteki bütün olaylara uygulanır.
  3. Hukuk kuralları soyuttur.
  4. Süreklidir.
  5. Maddi yaptırımla desteklenir.
Cevaplayan: FM |

Cevap sayısı: 
1