Hukukun yazılı kaynakları bakımından; yazılı kaynaklar arasında hiyerarşi(sıralama) ne demektir?

SMMM Yeterlilik - Hukuk

5012 NUMARALI CEVAP


Hukukun yazılı kaynakları arasında hiyerarşi, hiçbir kuralın kendinden önce (üstte) bulunan kurala aykırı olamayacağı anlamına gelir.

Cevaplayan: FM |

Cevap sayısı: 
1