Hukukun yazılı kaynakları nelerdir?

SMMM Yeterlilik - Hukuk

5010 NUMARALI CEVAP


Hukukun yazılı kaynakları;

  1. Anayasa
  2. Kanun
  3. Uluslararası anlaşmalar
  4. Kanun hükmünde kararname
  5. Tüzük
  6. Yönetmelik
Cevaplayan: FM |

Cevap sayısı: 
1