Hukukun yazılı kaynaklarından hiyerarşik sırayla ilk 4 tanesi hangileridir?

SMMM Yeterlilik - Hukuk

5014 NUMARALI CEVAP


​Hiyerarşik şekilde ilk 4 yazılı kaynak;

  1. Anayasa
  2. Kanunlar, Uluslar arası anlaşmalar, kanun hükmünde kararnameler
  3. Tüzükler
  4. Yönetmelikler

 

Cevaplayan: FM |

Cevap sayısı: 
1