Satış sözleşmelerinde ayıptan sorumluluktan doğan haklar için öngörülmüş olan zamanaşımı sürelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Ayıptan sorumluluktan doğan haklar için, kural olarak, iki yıllık zamanaşımı süresi öngörülmüştür.B) Satılanın ayıbından doğan sorumluluğa ilişkin her türlü dava on yılda zamanaşımına uğrar.C) Satıcı, satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise zamanaşımı süresinden yararlanamaz.D) Satılan şey bir taşınmaz ise, zamanaşımı, mülkiyetin geçmesinden itibaren beş yıldır.E) Satıcının ağır kusuru olması halinde satılan taşınmazın ayıplı olmasından doğan davalarda zamanaşımı süresi yirmi yıldır.

5237 NUMARALI CEVAP


Satılanın ayıbından doğan sorumluluğa ilişkin her türlü dava on yılda zamanaşımına uğrar.

Cevaplayan: coskundkaya |

Cevap sayısı: 
1