Türk Ticaret Kanunu'na göre hangi işin ticari iş sayılacağına ilişkin kıstaslar sırasıyla nelerdir ?

SMMM Yeterlilik - Hukuk

5020 NUMARALI CEVAP


  1. Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen bütün işler
  2. Bir ticari işletmeyi ilgilendiren işler veya işlemler
  3. Ticari iş karinesi
  4. Bir taraf için ticari nitelikte olan sözleşmeler
Cevaplayan: FM |

Cevap sayısı: 
1