Tüzük çıkarma yetkisi kime / hangi organa aittir?

SMMM Yeterlilik - Hukuk

5016 NUMARALI CEVAP


Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu'na aittir.

Cevaplayan: FM |

Cevap sayısı: 
1