Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi aşağıdaki hangi sürede verilir?

 

A) Hesap dönemini takip eden dördüncü ayın 25. Günü akşamına kadarB) Ölüm tarihini takip eden dört ay içindeC) Bir ay içerisindeD) Altı ay içerisindeE) Bir sonraki takvim yılının Mart ayının 25. Günü akşamına kadar

5082 NUMARALI CEVAP


Ölüm tarihini takip eden dört ay içinde

Cevaplayan: coskundkaya |

Cevap sayısı: 
1