Hukuk

Yorumlar

Toplumsal yaşam içinde bireylerin birbiriyle ve toplumu temsil eden güçle (devlet) olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma bağlanan kurallar bütününe denilir.

Kişilerle kişilerin, kişilerle toplumların ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu kurallar bütünüdür.

Toplumsan düzenin sağlanmasına din, ahlak ve görgü kuralları da yardımcı olur. Hukuk kurallarını diğer toplumsal düzen kurallarından ayıran en önemli özellik hukuk kurallarının yaptırım ile desteklenmiş olmasıdır. Hukuk kurallarına aykırı hareket edenler karşılarında devleti bulurlar.

Hukuk kuralları hem kişiler arasındaki ilişkileri hem de kişilerin devletle olan ilişkilerini düzenlemek amacını taşır. Toplumsan düzenin sağlanmasında, hukuk kurallarına, görgü kuralları, ahlak kuralları ve din kuralları da yardımcı olur. Hukuk kurallarını diğer toplumsal düzen kurallarından ayıran temel özellik, hukuk kurallarının yaptırım ile desteklenmiş olmasıdır.