Hukuk Devleti

Yorumlar

Demokratik düzenin egemen olduğu ülkelerde, idarenin hukuka bağlılığı ilkesi benimsenmiştir. Demokratik ülkelerde idare, ülkede egemen olan hukuk düzeni içerisinde, hukuka uygun olarak görevlerini yerine getirmek zorundadır. Öğretide, idaresi hukuka bağlı olduğu devlet, hukuk devleti kavramı ile nitelendirilirken, idaresi hukuka bağlı olmayan devlet ise polis devleti kavramıyla nitelendirilmektedir.

Hukuk devleti, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, hukuk kurallarıyla bağlı olan, yönetilenlere hukuki güvenceler sağlayan, yönetilenlere karşı öneden belirlenmiş hukuk kurallarına göre işlem yapan, koyduğu hukuk kurallarına kendini bağlayan ve yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve anayasanın bulunduğunun bilincinde olan bir devlet olarak ifade edilebilir.