Hukuk Sistemleri

Yorumlar

  1. Roma Hukuku ve Cermek Hukuku sistemi (Türkiye'de ve diğer batı ülkelerinde uygulanır.
  2. Anglo - Amerikan Hukuk Sistemi
  3. İslam Hukuk Sistemi
  4. Sosyalist Hukuk Sistemi