İrade Beyanı

Yorumlar

İradenin herhangi bir biçimde dış aleme aktarılmasına denir.

İrade, açık veya örtülü biçimde dışa yansıtılmış olabilir. Hukuk düzeni, her ikisine de sonuç bağlar.

  • Şayet bir kimse, hukuki sonuç hakkındaki iradesini hiçbir şüpheye yol açmayacak tarzda açıklamışsa, açık (sarih) irade beyanı söz konusudur.
  • Buna karşılık hukuki sonuç hakkındaki istek (irade), ancak bu isteği açıklamak için yapılan davranıştan, bu davranışın yapıldığı hal ve şartlar göz önünde tutularak anlaşılabiliyorsa, örtülü (zımni) irade beyanı mevcuttur.

Örneğin; bir kimse, müşterisi olduğu kitabevi tarafından kendisine gönderilen yeni yayınlanmış bir kitabı açıp okumaya başlarsa, kitabı satın alma yönündeki iradesini örtülü olarak açıklamış sayılır.