Muhasebe Denetimi

Denetim Teknikleri

Kayıt süreci izleme

Ayrıntılı inceleme

Doğrulama

Analitik inceleme

Yeniden hesaplama

İlgili hesaplar arasında ilişki kurma