Temel İktisadi Kavramlar

Değer

Değer, ekonomik mal ve hizmetlere verilen nispi önemdir. Faydanın mutlak bir büyüklük olmasına karşın, değer nispi bir büyüklük ifade eder.

Fayda

Herhangi bir malın tüketiminden elde edilen doyumdur. Açlık bir ihtiyaç, yemek de bu ihtiyacı karşıladığı için faydaya sahiptir.

Çoğaltılabilen Mallar - Çoğaltılamayan Mallar

Miktarlarının üretimle artırılması mümkün olan mallara çoğaltılabilen mallar denir. Masa, sandalye, ayakkabı gibi. Çoğaltılamayan mallar ise üretim yapılarak miktarının artırılması imkansız olan mallardır. Antika eşyalar, tarihi eserler gibi.

İkame Mallar - Tamamlayıcı Mallar

Birbirinin yerine kullanılabilen mallar ikame mallardır. Reçel-bal, portakal-mandalina gibi.

Yalnız başına ihtiyacı karşılamadığından bir başka malla birlikte kullanılan mallara tamamlayıcı mal denir. Otomobil-benzin, kalem-mürekkep, tebeşir-yazı tahtası gibi.

Özel Mallar - Kamusal Mallar

Piyasa sisteminde alınıp satılan mallar özel mallardır. Özel firmalar tarafından üretilen mallar iki önemli özelliğe sahiptir.

Dayanıklı Mallar - Dayanıksız Mallar

Elde edildikten sonra uzun süre fayda sağlayan mallara dayanıklı mal denir. Televizyon, buzdolabı, masa gibi.

Dayanıksız malların ise bir defa kullanıldıklarında ömürleri sona erer. Elma, çikolata v.b.

Tüketim Malları - Üretim Malları

Tüketim malları insanların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan mallardır. Tüketim malları aynı zamanda nihai mal olarak da adlandırılırlar. Ürteim malları ise tüketim mallarının üretiminde kullanılarak ihtiyaçları dolaylı olarak karşılamış olurlar.

İktisadi Mal - Serbest Mal

Herkese yetecek kadar bol olmayan, elde edilmesi için mutlaka belirli bir çaba harcanması ya da bir bedel ödenmesi gereken mallara iktisadi mal denir.

Mal ve Hizmet

Doğrudan ya da dolaylı olarak insan ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kullanmaya hazır her şeye mal denir.

İhtiyaçlar karşılanmasına rağmen fiziksel varlık özelliği taşımayan şeylere hizmet denir. Bir berberin saç kesmesi, dokturan hastasını muayene etmesi hizmete birer örnektir.

Sayfalar