Bölünür Mallar - Bölünemez Mallar

Bölünür mallar küçük birimlere ayrılıp satılabilir, bölünemeyen mallar ise bir bütün olarak satılır.

Hedef Kitle: