Denetim Raporu

  1. Genel bilgi bölümü: ilgililerin belirtildiği
  2. Denetim kapsam bölümü: dönemi belirtilen mali tabloların genel kabul görmüş denetim standartlarına göre düzenlenip düzenlenmediğinin belirtildiği
  3. Meslek mensubunun açıklama ve görüş bölümü: denetimin soncunda meslek mensubunda oluşan kanaatin belirtildiği
  4. Rapor tarihi bölümü: denetimin bittiği tarihin belirtildiği
  5. Meslek mensubunun imzası: sözleşmeyi imzalayan denetimin sorumluluğunu yüklenen meslek mensubu tarafından raporun imzalandığı,

bölümleri içerir.

Hedef Kitle: