Denetim Raporu Çeşitleri

Denetim raporları meslek mensubunun denetim sonucu oluşan görüşüne göre;

Olumlu Rapor; denetim faaliyetinin bitiminde meslek mensubunun olumlu görüşünü içeren rapordur.

Şartlı Denetim Raporu; meslek mensubunun denetim sırasında karşılaştığı denetim kapsamındaki sınırlamalar ile denetlenmesini istediği haleri ihtiva eden rapordur.

Olumsuz Rapor; meslek mensubunun, denetim sırasında incelenen yerlerin ve kuruluşların gerçek durumunu yansıtmadığı kanaatine varması sonucu düzenlediği rapordur.

Hedef Kitle: