Finansal Tablolar Analizinin Ön Koşulları

 1. Dolaylı Ön Koşulları : Dolaylı ön koşullar başlığı altında ele alınan faktörler, finansal tablolarda ortaya konulan durum ve faaliyetlerin hangi ortam veya koşullarda gerçekleştirilmiş olduğunun göz önünde bulundurulmasıdır.
  1. İşletmenin içinde bulunduğu ekonomik ortam : Göz önünde bulundurulan ekonomik göstergeler
   1. Fiyatlar genel düzeyinin gösterdiği değişimler
   2. Kurların düzeyi ve gösterdiği dalgalanmalar, piyasa faiz oranlarının düzeyi ve gösterdiği dalgalanmalar
   3. Ekonomik büyüme ve ekonomik küçülme durumları
  2. İşletmenin içinde bulunduğu sektörel ortam : İşletmenin içinde yer aldığı sektörün ilgili dönemdeki koşulları ve sektörün kendine özgü özellikleri göz önünde bulundurulmasıdır.
   1. Sektörün kuruluş aşamasında mı?
   2. Gelişme aşamasında mı?
   3. Olgunluk aşamasında mı?
   4. Gerileme aşamasında mı?
   5. Hizmet sektörü mü?
   6. Üretim sektörü mü?
  3. İşletmenin yapısal ve yönetsel özellikleri: İşletmenin yapısal veya ekonomik organizasyonunun nasıl olduğunun yorumlama yapılırken değerlendirilmesi gerekmektedir.
   1. Anonim şirket mi ? Limited şirket mi?
   2. Menkul kıymetlerin halka arz olunmuş olup olmadığı
   3. Halka açıklık oranının ne olduğu
   4. Şirketin kurumsal bir yönetim anlayışına sahip olup olmadığı
   5. Aile şirketi olup olmadığı
   6. Ortakların yönetim anlayışları
 2. Finansal tablolar analizinde dolaysız ön koşullar : Dolaysız ön koşullar doğrudan doğruya finansal tablolar analizinin anlamlı bir şekilde yapılmasına yönelik koşullardır.
  1. Tek düzen muhasebe sistemi: Finansal analizi yapılacak finansal tabloların aynı işletmede dönemler veya tarihler arası karşılaştırma yapabilmek için ya da farklı işletmelerin finansal tablolarının karşılaştırılmasına sağlamak için aynı biçimsel özelliklerde ve aynı anlayışla hazırlanmış olmaları gerekir. Bu nedenle, analiz edilecek finansal tabloların tekdüzen bir standartta hazırlanmaları gerekmektedir.
  2. Standart Oranların Belirlenmesi: Finansal tabloların analiz tekniklerinden biri olan oran analizi ile elde edilen sonuçların; anlamlı bir şekilde yorumlanabilmesi için ilgili oranın standardının bilinmesi gerekir. Standart oranlar başlıca dört farklı yöntemle elde edilmektedir.
   1. ​Tarihi standart oranlar: Standart oranlar hesaplanırken, işletmenin geçmiş dönemlerindeki finansal tablolarından elde edilen değerlerin ortalamaları bulunur. Tarihi standart oranlar, işletmenin cari dönemine ilişkin durumların, geçmiş dönemlere göre nasıl bir değişim geçirdiğini değerlendirmek amacıyla yapılan analizler için daha uygundur.
   2. Sektör veya sanayi standart oranları: Sanayi veya sektör standart oranları, işletmenin içinde bulunduğu sektördeki işletmelerin finansal tablolarındaki veriler üzerinden, her bir dönem için hesaplanan ortalamalardır. Oran analizinde, standart oranlar denildiğinde; genellikle sektör standart oranları anlaşılmaktadır. Türkiye'de sektör veya sanayi standart oranları genellikle; İstanbul Sanayi Odası'nın geleneksel olarak 500 büyük sanayi işletmesini içerecek şekilde yaptığı araştırmalardan ve T.C. Merkez Bankası'nın her yıl sektörlere göre, sektör bilançoları üzerinden yaptığı hesaplamalarla elde edilen oranlardan elde edilir.
   3. İdeal veya hedef standart oranlar: İşletmenin er aldığı sektörde bulunan en başarılı birkaç işletmenin finansal tablolarından yararlanılarak hazırlanan oranlardır.
   4. Bütçe standart oranları: Bütçe sistemi uygulayan işletmelerde, bütçelenen dönem sonunda gerçekleşeceği varsayılan finansal tablo verileri kullanılarak hesaplanan oranlar, bütçe standart oranları olarak isimlendirilmektedir. Bütçe standart oranları, işletmenin bütçe hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ortaya koyma amacı ile yapılan analizler için daha uygundur.
Hedef Kitle: