İç Kontrol Sisteminin Unsurları

Kontrol ortamı

Muhasebe bilgi sistemi

Risk değerlemesi

Kontrol faaliyetleri

Bilgi ve iletişim

Sistemin gözetimi

Hedef Kitle: