İhtiyaç

Karşılandığı zaman insanlara haz, karşılanmadığı zaman acı veren duygulardır. Günlük yaşamda kullanılan ihtiyaç kavramı ile iktisat biliminde kullanılan ihtiyaç kavramı farklıdır. Bir toplumu oluşturan insanların her birinin ve herhangi birinin ihtiyaç saydığı her şey iktisat teorisinde ihtiyaç olarak kabul edilir.

Hedef Kitle: