İktisadi Mal - Serbest Mal

Herkese yetecek kadar bol olmayan, elde edilmesi için mutlaka belirli bir çaba harcanması ya da bir bedel ödenmesi gereken mallara iktisadi mal denir.

Doğada bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bol olan ve hiçbir çaba harcamadan ya da bedel ödemeden elde edilebilen mallara ise serbest mal denir. Bir pınarın suyu ya da soluduğumuz hava serbest maldır.

Serbest malların üretiminde kıt kaynaklar kullanılmadığından maliyet sıfırdır. Ayrıca serbest malın üretmini artırmak için diğer bir malın üretimini azaltmamız gerekmez, iktisadi mallarda ise kaynaklar kıt olduğundan bir malın üretimini artırmak için diğerinin üretimini azaltmamız gerekir.

Bir mal serbest ya da iktisadi mal olma özelliği zamanla değişebilir. Örneğin bir pınardaki su başlangıçta serbest mal niteliğindeyken, şişelendikten sonra iktisadi mala dönüşebilir.

Hedef Kitle: