Kanıtın Sayısını Etkileyen Faktörler

Risk

Önemlilik

Maliyet

Anakütle büyüklüğü

Nitelik

Hedef Kitle: