Mali Analiz

Mali analiz bir işletmenin mali yapısının ve faaliyet sonuçlarının yeterli olup olmadığnın satanması ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunulabilmesi için mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin bulunabilmesi için zaman içindeki eğilimlerinin incelenmesidir.

İşletme ile ilgili taraflar ihtiyaç duydukları bilgileri işletmenin mali tablolarından elde edebilirler. Yöneticiler varlıkların iyi kullanılıp kullanılmadığı faaliyetlerin etkinliği karlılık ve mali durumunu görebilmek için geçmiş döneme ait muhasee bilgilerini inceler. Geleceğe ait işletme kararlarını verirken buna göre hareket ederler.

Yönetim bilgi ve tecrübesi olmayan işletme sahibi veya ortakları görevlendirdikleri yöneticinin işletmeyi başarı ile yönetim yönetmediğini mali talo verilerine başvurarak kontrol edebilirler. İşletmeye borç para verenler verdikleri parayı geri alıp alamayacaklarını öğrenmek için işletmenin borç ödeme gücü likidite ve mali yapısı ile ilgili bilgileri işletmenin mali tablolarından elde edebilirler.

İşletmede çalışanlar ücret talepleri ve geleceklerinin güvenliği nedeni ile, devlet vergi alacağı nedeni ile ve bir bütün olarak kamu ekonomisinin seyri ve gelişimini öğrenmek gibi nedenlerle işletmenin mali tablolarına başvurabilirler.

İlgili tarafların mali tablolardan ihtiyaç duydukları bilgileri elde edebilmeleri için tabloların analiz edilip yorumlanması gerekebilir. Muhasebe bilgisi olmayan bir kişi için mali tablolar bir anlam ifade etmez ve kuru rakam kalabalığından ibarettir. Bu rakamların ilgili kişilerin ihtiyaçlarına cevap verecek anlamlı bilgiler haline gelmesi için tablo kalemleri arasındaki ilişkilerin kurulması karşılaştırmaların yapılması ve hangi durumda ne anlam ifade ettiğine dair yorumlanması gerekir.