Mali Tablolar

 1. Temel Mali Tablolar
  1. Bilanço
  2. Gelir Tablosu
 2. Ek Mali Tablolar
  1. Fon Akım Tablosu
  2. Nakit Akım Tablosu
  3. Satışların Maliyeti Tablosu
  4. Özkaynak Değişim Tablosu
  5. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu
  6. Kar Dağıtım Tablosu