Muhasebe denetimi çalışmalarının taşıması gereken temel nitelikler

  1. Denetimin konusu
  2. Önceden saptanmış ölçütler
  3. Kanıt toplamak
  4. İlgililere aktarılması amacıyla bir rapor düzenlemek
  5. Denetim planlı yapılan bir sistematik süreçtir