Özel Mallar - Kamusal Mallar

Piyasa sisteminde alınıp satılan mallar özel mallardır. Özel firmalar tarafından üretilen mallar iki önemli özelliğe sahiptir.

  • Özel sektör tarafından üretilen bir mal bir tüketici tarafından kullanılınca, diğer tüketicilerin o maldan kullanacakları miktar azalır. Bu özellik kısaca tüketimde rakiplilik diye nitelendirilir.
  • Özel sektör tarafından üretilen bir maldan sadece o malı satın alan kişi kullanabilir. Bu özellik kısaca dışarıda tutulabilme diye nitelendirilir.

Kamusal mallar ise tamamen piyasa sistemi içinde üretilip satılmazlar. Ekonomistler tarafından kullanılan kamusal mal terimi, malın kamu tarafından sağlanmasını gerektirmez. Bunun yerine mala ait iki özelliğe göre kamusal mal tanımı yapılır.

  1. Tüketimde rakip olmaması
  2. Kimsenin dışarıda tutulamaması

Belli bir üretim seviyesinde, malın bir kişi tarafından tüketilmesi, diğerlerinin tüketim miktarını azaltmıyorsa tüketimde rakipsizdir. Kamusal malların diğer özelliği kimsenin dışlanamamasıdır. Dışlayamamak demek malın faydasının sadece seçilen belli kişileri olmasının imkansızlığı veya çok masraflı olmasıdır. Yani kişi para ödese de, ödemese de üretilen üründen faydalanabilir.

Hedef Kitle: