İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar

İş sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. İş sözleşmesine hem işçi hem de işveren kendi iradelerine uygun serbestçe taraf olmaktadırlar. İş sözleşmesi de her sözleşme gibi taraflara kanundan gelen bir takım borçlar yüklemektedir.

  1. İşçinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları
  2. İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları