Temel İktisadi Kavramlar

İktisat insanların sınırsız isteklerini sınırlı kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen sosyal bilim dalıdır. Tüm ekonomik sorunların ana kaynağı kıt kaynakların tüm istekleri karşılayamamasıdır.

İktisat bilimi bireylerin, şirketlerin ve hükümetlerin kıtlık sorunuyla uğraşırken yaptıkları tercihleri inceler.

İktisadın sorgulama temeli kıtlık ve seçim kavramlarıdır.

Hedef Kitle: