Tüketim Malları - Üretim Malları

Tüketim malları insanların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan mallardır. Tüketim malları aynı zamanda nihai mal olarak da adlandırılırlar. Ürteim malları ise tüketim mallarının üretiminde kullanılarak ihtiyaçları dolaylı olarak karşılamış olurlar. Bir makine, makinenin çalışmasında kullanılan yakıt, fabrika binası üretim malı niteliğindedir.

Hedef Kitle: