VUK ve TMS-16 (TFRS)'ye Göre Amortisman Ayırma Koşullarında Farklılıklar

VUK TFRS
İşletmede bir yıldan fazla kullanılma İşletmede bir yıldan veya bir faaliyet döneminden fazla kullanılma 
Yıpranma, aşınma veya kıymetten düşmeye maruz kalma Yıpranma, aşınma veya kıymetten düşmeye maruz kalma
Aktife kayıtlı olmalı (Envantere dahil olma; İktisadi kıymetin envantere dahil olması hem fiilen işletmenin tasarrufunda bulunmasını hem de envantere kayıtlı olmasını ifade eder.) ve kullanıma hazır olmalı  Aktife kayıtlı ve kullanıma hazır olmalı.
İktisadi kıymetin değerinin belli bir tutarı aşması.  Bir varlığın maddi duran varlık olarak sınıflandırılması için herhangi bir rakamsal sınırlandırma yoktur.
Satış amaçlı maddi duran varlıklarla, gelecekte ekonomik yarar beklenmeyen duran varlıklarda amortisman ayırmaya devam edilebilir. Satış amaçlı maddi duran varlıklarla, gelecekte ekonomik yarar beklenmeyen duran varlıklarda amortisman ayırma işlemi durdurulur.
Parçalara ayırarak ya da gruplandırarak amortisman ayırma ile ilgili düzenleme bulunmamaktadır. Ancak birlikte değerleme yapılabilmektedir. Parçalara ayırarak ya da gruplandırarak amortisman ayırmak mümkündür.
Amortisman ayırmak ihtiyaridir. Mükellefler isterlerse amortisman ayırmayabilirler, ancak ayırmadıkları amortismanı sonraki dönemlerde de ayıramazlar. Amortisman ayrılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Zira standartların amacı işletmelerin gerçek durumunu tüm yönleriyle ortaya koymaktır.

 

Kategori: