Finanscı

Mali Analiz Çeşitleri

  1. Analizi Yapan Kişiye Göre
    1. ​Dış Analiz: İşletmeyle ilgili olan üçüncü kişiler tarafından yapılır. (Bankalar, hissedarlar, alacaklılar v.b.) bu analizde yalnızca işletmenin basılı raporları ve işletmeden elde edilebilen bilgiler kullanılabilir.

Finansal Tablolar Analizinin Ön Koşulları

  1. Dolaylı Ön Koşulları : Dolaylı ön koşullar başlığı altında ele alınan faktörler, finansal tablolarda ortaya konulan durum ve faaliyetlerin hangi ortam veya koşullarda gerçekleştirilmiş olduğunun göz önünde bulundurulmasıdır.

Mali Analiz

Mali analiz bir işletmenin mali yapısının ve faaliyet sonuçlarının yeterli olup olmadığnın satanması ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunulabilmesi için mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin bulunabilmesi için zaman içindeki eğilimlerinin incelenmesidir.

Birincil Piyasada Aracılık

(Primary market intermediation) Hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetlerin halka arz edilmesine aracılıkta bulunma faaliyetidir. Esas olarak bir pazarlama işlemidir. Menkul değerlerin geniş halk kitlelerine satışı yaygın bir pazarlama faaliyetini gerektirir.

Birincil Piyasa Nedir?

Tahvil ve hisse senedi gibi menkul değerler sermaye piyasası’nda alınır, satılırlar. fon sahipleri bu menkulleri ya ihraçtan ya da ikinci elden olmak üzere iki aşamada satın alabilirler.