SMMM Yeterlilik Sınavı

Ölüm Sigortası

Sigortalının ölümü halinde geride kalanları korumak için yapılan sigortadır denebilir.

Ölüm sigortasından sağlanan haklar;

  1. Ölüm aylığı bağlanması
  2. Toptan ödeme yapılması
  3. Aylık almakta olan eş ve çocuklara evlenme ödeneği verilmesi
  4. Cenaze ödeneği verilmesi

Ölüm aylığı;

SMMM Yeterlilik Hukuk

Hukuk; kişilerin kişilerle ve kişilerin toplumu temsil eden güçle yani devletle olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması gereken kurallar bütünüdür.

Mali Analiz

Mali analiz bir işletmenin mali yapısının ve faaliyet sonuçlarının yeterli olup olmadığnın satanması ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunulabilmesi için mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin bulunabilmesi için zaman içindeki eğilimlerinin incelenmesidir.