Yükleniyor...

Unvan/Meslek Belirtilmemiş
-

Sorduğu Sorular

ünal karaarslan 30.08.2022 13:16
Hamiline yazılı hisse (pay) senetleri için aşağıdakilerden hangisi yan...

A) Herhangi bir şirketin hamiline yazılı senetlerinin hepsinin borsaya kote edilmiş olması zorunlu değildir.
B) Hamiline yazılı senetlerinin sahibi, bu hisse senedini elinde bulundurandır.

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:20
Finansal varlık piyasaları aşağıdaki piyasalardan hangisinin de yerine...

A) İkinci El PiyasalarıB) Opsiyon PiyasalarıC) Mezat PiyasalarıD) Finansal PiyasalarE) Aracı Piyasaları

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:20
Aşağıdakilerden hangisi dış şoklara karşı kırılganlık değerlendirmeler...

A) Uluslararası rezervlerB) Dış borç servisi için likiditeC) Ülkedeki istihdam düzeyiD) Yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler karşısında sermaye akımlarındaki gelişmelerE) Bankacılık kesimi bilançoları

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:22
Aşağıdakilerden hangi doğrudur?

A) Yerli para reel olarak değerli ise ihraç mallarının fiyatları düşerB) Yerli para reel olarak değerli ise ithal malların fiyatları artarC) Yerli para reel olarak değerli ise cari işlemler dengesi açık verirD) Yerli para reel olarak değerli ise ihracat artarE) Yerli para reel olarak değerli ise ithalat azalır

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:24
Aşağıdaki rasyolardan hangisi dış borç yükünü analiz etmek için kullan...

A) Dış borç stoku/GSYH  B) Dış borç faiz ödemeleri/ihracat  C) Dış borç stoku/ihracat  D) Dış borç ödemeleri/ihracat  E) Dış borç stoku/ithalat  

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:24
Taşınmaz rehniyle güvence altına alınmış kişisel bir alacak meydana ge...

A) VarantB) Makbuz senediC) KonişmentoD) İpotekli borç senediE) Poliçe

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:29
Haksız fiile ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlı...

A) Haksız fiillerde zamanaşımı süreleri zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren iki yıl ve her halde haksız fiilin işlendiği tarihten itibaren on yıldır.B) Haksız fiil, borç ilişkisinin kaynaklarından birisidir.  C) Kusurun ispatı, kural olarak, zarar gören kişiye aittir.D) Haksız fiillerde, sadece kast şeklinde kusur söz konusu olduğunda sorumluluk doğar.E) Zarar görenin ağır kusuru, h

   
0
Destek
0
Cevap
ünal karaarslan 30.08.2022 13:30
Bugün; %15 faiz oranı üzerinden, 66 gün vadeyle, bankaya yatıracağımız...

A) 35.250 TLB) 34.000 TLC) 36.250 TLD) 35.750 TLE) 34.500 TL

   
0
Destek
0
Cevap
   
0
Destek
0
Cevap
   
0
Destek
0
Cevap

Cevapladığı Sorular

Bu kullanıcı maalesef hiç soru cevaplamamış.

Listeleri

Bu kullanıcının listesi bulunmuyor.