Diğer

551 sayılı KHK hükümlerine göre patentin kullanılması zorunluluğuna ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Patentin başvuru tarihinden itibaren 3 yıl içinde kullanılması gerekir.

B) Patentin, patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bültende yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde kullanılması gerekir.

C) Patentin, başvuru tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılması gerekir.D) Patentin, patent başvurusunun ilanından itibaren 3 yıl içinde kullanılması gerekir.

e) Patentin, araştırma raporu düzenlenmesinden itibaren 5 yıl içinde kullanılması gerekir.

Cevap sayısı: 
1
Kategori: 

4715 NUMARALI CEVAP


D) Patentin, patent başvurusunun ilanından itibaren 3 yıl içinde kullanılması gerekir.

Cevaplayan: hakansahin |

Yanlış önermeyi işaretleyiniz?

 

Yanlış önermeyi işaretleyiniz

 A) Eşyanın bir serbest bölgeye girmesi, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan biridir

B) Eşyanın gümrüğe sunulması gümrük idarelerine yapılan bir bildirimdir  

C) Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir  

D) Özet beyan, eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebinde bulunulmasıdır  

E) Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlardan biridir  

Cevap sayısı: 
0
Kategori: 

Henüz cevap yok

Denetçi staj süresi

 Merhaba,

Denetçi olmak için mali müşavir bürosu olan biri ne kadar süre sonra denetçi olabilir?

İyi çalışmalar,

Cevap sayısı: 
0
Kategori: 

Henüz cevap yok

Türk Ticaret Kanunu’na göre makbuz senedi ve varantın geçerli şekilde devrini sağlayan hukuki yol aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre makbuz senedi ve varantın geçerli şekilde devrini sağlayan hukuki yol aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

 

A) Senedin sadece ciro edilmesi

B) Senedin ciro edilmesi ve devredilen kişiye teslim edilmesi

C) Senedin alacağın devri hükümlerine göre devredilmesi ve devredilen kişiye teslim edilmesi

D) Senedin sadece alacağın devri hükümlerine göre devredilmesi

E) Senedin sadece devredilen kişiye teslim edilmesi

Cevap sayısı: 
0

Henüz cevap yok