Diğer

Sigorta şirketinin poliçede belirtilen risk meydana geldiğinde sigortalıya ödemek zorunda olduğu veya taahhüt ettiği maksimum tutarı ifade eden sigortacılık kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Sigorta şirketinin poliçede belirtilen risk meydana geldiğinde sigortalıya ödemek zorunda olduğu veya taahhüt ettiği maksimum tutarı ifade eden sigortacılık kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Hiçbiri
  2. -1
  3. Sigorta Bedeli
  4. Sigorta Primi
  5. Sigorta Tarifesi

CEVAP : SİGORTA BEDELİ

Cevap sayısı: 
1
Kategori: 

5306 NUMARALI CEVAP


CEVAP : SİGORTA BEDELİ

Cevaplayan: mujdedogan05 |

X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır: Satış fiyatı: 10.000 TL (10 TL/adet x 1000 adet) Satışla ilgili nakliye giderleri: 1.000 TL (1 TL/adet x

X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır:

Satış fiyatı: 10.000 TL

(10 TL/adet x 1000 adet)

Satışla ilgili nakliye giderleri: 1.000 TL

(1 TL/adet x 1000 adet)

Satış sonrası montaj gideri: 2.000 TL

(2 TL/adet x 1000 adet)

Buna göre MM ticari malının net gerçekleşebilir değeri kaç TL’dir?

A) 8.000

B) 12.000

C) 13.000

D) 7.000

E) 11.000

cevap : 7000

Cevap sayısı: 
1
Kategori: 

5155 NUMARALI CEVAP


7.000

Cevaplayan: coskundkaya |

Aşağıdakilerden hangisi bir mamulü üretmek için katlanılan direkt işçilik ve genel üretim giderlerinin toplamını ifade etmek için kullanılır?

Aşağıdakilerden hangisi bir mamulü üretmek için katlanılan direkt işçilik ve genel üretim giderlerinin toplamını ifade etmek için kullanılır?

A) Değişken maliyet

B) Standart maliyet

C) Kontrol edilebilir maliyet

D) Temel maliyet

E) Dönüşüm maliyeti

cevap: E dönüşüm maliyeti

Cevap sayısı: 
0
Kategori: 

Henüz cevap yok

Gecikme tazminatı nasıl bir haktır?

Gecikme tazminatı nasıl bir haktır?

A) Asli haklardandır.

B) Alacağı güvence altına alan feri haklardandır.

C) Yenilik doğuran haklardandır.

D) Alacağı genişleten feri haklardandır.

E) Defi haklarındandır.

CEVAP: D  Alacağı genişleten feri haklardandır.

Cevap sayısı: 
0
Kategori: 

Henüz cevap yok

Ticaret siciline tescil ve ilan işlemlerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Ticaret siciline tescil ve ilan işlemlerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Ticaret siciline tescil olunan hususlar TTK ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde aksine hüküm olmadığı sürece Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur.

B) Belli bir hukuki durum ticaret siciline tescil ile birlikte ortaya çıkıyorsa, tescil “bildirici” niteliktedir.

C) Tescili zorunlu olduğu halde tescil ve ilan edilmemiş olan bir husus ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği halde üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.

D) Ticaret sicili kayıtları, nerede bulunursa bulunsun üçüncü kişiler hakkında kaydın ilan edildiği, ilanın tamamı aynı nüshada yayımlanmamışsa son kısmın yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hüküm ifade etmeye başlar.

E) Ticaret sicilindeki tescil kaydı ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen durum arasında aykırılık olması halinde üçüncü kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunur.

Cevap sayısı: 
1
Kategori: 

5305 NUMARALI CEVAP


CEVAP: B  Belli bir hukuki durum ticaret siciline tescil ile birlikte ortaya çıkıyorsa, tescil “bildirici” niteliktedir.

Cevaplayan: mujdedogan05 |

Serbest Bölgelerle ilgili doğru önermeyi işaretleyiniz.

Serbest Bölgelerle ilgili doğru önermeyi işaretleyiniz.

 

A) Ekonomik etkili gümrük rejimleri arasında yer alır

B) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasının zorunlu olduğu yerlerdir

C) Fiziki olarak ülkenin diğer yerlerinden ayrılmayan yerlerdir

D) Sadece serbest dolaşımda olan eşyanın koyulabildiği yerlerdir

E) Serbest Bölge ile Türkiye’nin diğer yerleri arasındaki ticaret dış ticaret rejimine tabidir  

Cevap sayısı: 
0
Kategori: 

Henüz cevap yok

Aşağıdaki ifadelerden hangisi küreselleşme için söylenemez?

A) Uluslar arası bağımlılıkların artması  

B) Dünyadaki örgüt veya insanların birbirinden uzaklaşması

C) Dünyanın tek bir pazar haline gelmesi  

D) Global finans ağının oluşması

E) Uluslar arası işbirliklerinin önem kazanması

Cevap sayısı: 
1
Kategori: 

4767 NUMARALI CEVAP


B) Dünyadaki örgüt veya insanların birbirinden uzaklaşması

Cevaplayan: TUĞBA |