Finans

Muhasebe Sistemi Genel Tebliği

Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe Sistemi Genel Tebliğleri çerçevesinde düzenlenmemiştir?

A) Muhasebenin temel kavramları  B) Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması  C) Mali tablo ilkeleri  D) Tekdüzen hesap çerçevesi, hesap planı ve işleyişi  E) Türkiye muhasebe standartları

Cevap sayısı: 
0

Henüz cevap yok

Bugün peşin bedelle 15.000 TL’ye satılan bir ticari malı senet karşılığında kredili olarak satan satıcının; piyasa faiz oranlarının sırasıyla ve yıllar itibariyle %3, %5, %7, %9 olacağı varsayımı altında 4 yıl vadeli bir bir senet düzenlerse, bu senedin t

Bugün peşin bedelle 15.000 TL’ye satılan bir ticari malı senet karşılığında kredili olarak satan satıcının; piyasa faiz oranlarının sırasıyla ve yıllar itibariyle %3, %5, %7, %9 olacağı varsayımı altında 4 yıl vadeli bir bir senet düzenlerse, bu senedin tutarı kaç TL olmalıdır?

A) 11.892 TL

B) 11.329 TL

C) 11.054 TL

D) 11.620 TL

E) 11.121 TL

Cevap sayısı: 
0
Kategori: 

Henüz cevap yok

Bir işletmenin brüt satışları 95.000 Türk Lirası, satıştan indirimleri 15.000 Türk Lirası, dönen varlıkları 21.000 Türk Lirası ve pasif toplamı 61.000 Türk Lirasıdır.

Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin duran varlıklar devir hızı kaçtır?

A) 1,00

B) 1,20

C) 1,50

D) 2,00

E) 2,50  

Cevap sayısı: 
1

4735 NUMARALI CEVAP


Cevap: D

 

Brüt Satışlar 95.000

Satış İndirimleri (-) 15.000

Net Satışlar = 80.000

Dönen Varlık 21.000

Duran Varlık ?

 

Aktif Toplam 61.000 ise Duran Varlık 40.000 TL dir

Duran Varlık Devir Hızı = Net Satışlar /Ortalama Duran Varlıklar Duran Varlık Devir Hızı = 80.00/40.000=2 

Cevaplayan: tarik |

İşletmenin cari oranı 3; kısa vadeli borçları 100.000 Türk Lirası ise Net Çalışma Sermayesi kaç Türk Lirasıdır?

A) 100.000

B) 200.000

C) 300.000

D) 400.000

E) 600.000

Cevap sayısı: 
1

4725 NUMARALI CEVAP


Çözüm Cari Oran= Dönen Varlık /KVYK

Cari Oran = Dönen Varlık /100.000 =3 ise

Dönen Varlık = 300.000

Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlık – KVYK

Net Çalışma Sermayesi = 300.000-100.000= 200.000 TL 

Cevap B 

Cevaplayan: FM |

Aşağıdaki çiftlerden hangisinin hesaplanmasında kullanılan veriler aynıdır?

A) Kaldıraç oranı - Nakit oranı

B) Kaldıraç oranı - Cari oran

C) Fiyat kazanç oranı - Nakit oranı

D) Net çalışma sermayesi - Cari oran

E) Net çalışma sermayesi - Kaldıraç oranı 

Cevap sayısı: 
1
Kategori: 

4723 NUMARALI CEVAP


Çözüm Net Çalışma Sermayesi = Dönen Varlıklar – KVYK Cari Oran = Dönen Varlık /KVYK

Cevap D

Cevaplayan: FM |