SMMM Staja Giriş Sınavı

İşveren vekilinin sorumluluğu ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?

A) İdari para cezasının muhatabı olamazlar.

B) Görev alanına giren ve uzmanlığı olan konularda ceza hukuku yaptırımlarının muhatabı olabilirler.

C) İşçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda işveren vekiline karşı ücret alacağı için dava açılamaz.

D) İşveren vekilinin, işveren adına yaptığı işlemler ile ilgili olarak özel hukuktan doğan sorumluluğu bulunmamaktadır.

E) İşveren vekilinin yetki alanının dışına çıktığı durumlarda ise işveren, söz konusu işleme icazet vermedikçe sorumluluğu söz konusu olamaz.  

Cevap sayısı: 
0

Henüz cevap yok

Aşağıdaki sürelerden hangisi için hizmet borçlanması yapılamaz?

A) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri

B) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler

C) İşsizlik sigortasından yararlanılan süreler

D) Grev ve lokavtta geçen süreler

E) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri  

Cevap sayısı: 
0

Henüz cevap yok

Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi limited şirketleri sona erdiren haller arasında yer almaz?

A) Şirketin iflası

B) Şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, kamunun menfaatleri önemli bir şekilde ihlal edilmiş olduğunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın istemi üzerine mahkeme tarafından şirketin feshine karar verilmesi

C) Şirketin ticari vekillerinin oybirliğiyle sona erme kararı alması

D) Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi

E) Haklı sebeplerin varlığı halinde ortakların talebiyle mahkemenin şirketin feshine karar vermesi

Cevap sayısı: 
0

Henüz cevap yok