3568 sayılı Kanun ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi meslek mensupları açısından reklam yasağının kapsamına girer?

  1. Meslek mensuplarının tabelalarına ve kartvizitlerine iletişim araçlarının numaralarını yazmaları YANLIŞ
  2. Meslek mensuplarının tabelalarına ve yazışma kağıtlarına meslek unvanlarını yazmaları
  3. Meslek mensuplarının tabelalarına ve kartvizitlerine açık adreslerini yazmaları
  4. Meslek mensuplarının unvanlarını kullanarak mesleki konularda ve bilimsel nitelikte, gazete ve dergilerde devamlılık arz etmemek üzere yazı yazmaları YANLIŞ
  5. Aynı zamanda avukatlık ruhsatı bulunan meslek mensuplarının tabelalarına meslek unvanlarının yanısıra "Avukat" unvanını yazmaları

5253 NUMARALI CEVAP


E) - Aynı zamanda avukatlık ruhsatı bulunan meslek mensuplarının tabelalarına meslek unvanlarının yanısıra "Avukat" unvanını yazmaları

Cevaplayan: yakupkucukkaya |

4629 NUMARALI CEVAP


Meslek mensuplarının tabelalarına ve kartvizitlerine açık adreslerini yazmaları

Cevaplayan: coskundkaya |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
2