3568 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavirler odası yönetim kurulunun teşekkülünü ifade eder?

3568 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci mali müşavirler odası yönetim kurulunun teşekkülünü ifade eder?

A) Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

B) Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı beşbinin altında olan odalarda 5 asıl ve 5 yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

C) Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda 5 asıl ve 5 yedek, üye sayısı bini aşan odalarda ise 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur.

D) Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda 7 asıl ve 7 yedek, üye sayısı bini aşan odalarda ise 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur.

E) Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda 5 asıl ve 5 yedek, üye sayısı bin ila beşbin arasında olan odalarda 7 asıl ve 7 yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur.

4749 NUMARALI CEVAP


Cevap E-

Madde 21-Yönetim Kurulu, Genel Kurulca kendi üyeleri arasından (5786 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) üç yıl için seçilen, üye sayısı binin altında olan odalarda beş asıl ve beş yedek, üye sayısı bin ilâ beşbin arasında olan odalarda yedi asıl ve yedi yedek, üye sayısı beşbini aşan odalarda ise dokuz asıl ve dokuz yedek (*) üyeden oluşur.

Cevaplayan: Yeniceri81 |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1