6102 sayılı TTK’ya göre tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşmeyi fesih ya da sözleşmeden dönme amacıyla yapılacak ihbar veya ihtarların hukuki sonuç doğurabilmesi için aşağıda sayılan hangi şekillerde yapılması gerekmektedir?

  1. Taahhütlü mektup veya faksla
  2. İadeli taahhütlü mektup veya faksla
  3. Faks veya teleksle
  4. Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile
  5. Noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü mektup yahut telgrafla

4751 NUMARALI CEVAP


doğru cevap D

Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile

Cevaplayan: arifsavas |

Kategori: 
Cevap sayısı: 
1